AAA Wysoki kontrast

Publikacje BMŚ

Wykaz opracowań dostępnych w Bibliotece Monitoringu Środowiska

Tytuł publikacji Rok wydania Pozycja rejestru
Klasyfikacja stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r. 2018 711
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017                                                                      2018 710
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.                                                                                                              2018  709
                                                                                2017 rok  
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na badań z 2016 r.  2017 708
Stan czystości jeziora Wieleckiego w 2016 roku 2017 707
Informacja o stanie środowiska miasta Torunia w roku 2016 2017 706
Informacja o stanie środowiska powiatu toruńskiego w roku 2016 2017 705
Stan czystości jeziora Gopło 2017 704
Pięcioletnia ocena stanu akustycznego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2016 2017 703
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku 2017 702
Roczna ocena powietrza atmosferycznego w woj.kujawsko-pomorskim za rok 2016 2017 701
                                                                                2016 rok  
Informacja o stanie środowiska powiatu toruńskiego w 2015 roku 2016 700
Informacja o stanie środowiska miasta Torunia w 2015 roku 2016 699
Informacja o stanie środowiska woj.kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań z 2015 roku 2016 698
Stan jakości powietrza w mieście Inowrocławiu w latach 2011-2015 na podstawie badań WIOŚ Bydgoszcz 2016 697
Roczna ocena powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2015 2016 696
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku 2016 695
                                                                               2015 rok  
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego,miasta Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego na podstawie badań z 2014 roku. 2015 694
Roczna ocena powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2014 2015 693
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku 2015 692
                                                                              2014 rok                
Pięcioletnia ocena jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za lata 2009-2013                                                                      2014 691
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2013 2014 690
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku 2014 689
                                                                              2013 rok
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla miasta Inowrocławia w 2012 roku 2013 688
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku 2013 687
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 2013 686
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza EBTX prowadzonych metodą pasywną w 2011roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 2013 685
                                                                              2012 rok  
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko- pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tucholskiego na podstawie badań Wydziału Monitoringu Środowiska w 2011 roku 2012 684
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko- pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy na podstawie badań Wydziału Monitoringu Środowiska w 2011 roku 2012 683
 Sprawozdanie nr 358/12/BY I 400/12/BY wraz z omówieniem badań próbek osadu dennego,pobranych z Toru Regatowego w Brdyujściu 2012 682
Aneks do rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2011 2012 681
Stan środowiska powiatu toruńskiego ziemskiego w 2011 roku 2012 680
Informacja o stanie środowiska przyrodniczego miasta Torunia w 2011 roku 2012 679
Jakość wód Strugi Toruńskiej w granicach zlewni reprezentatywnej ZMŚP w Koniczynce w latach 1993-2010 2012 678
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku 2012 677
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2011 2012 676
                                                                              2011 rok

Stan środowiska Bydgoszczy w 2010 roku

2011

675

Aneks do rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2010     

2011 674
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego prowadzonych w 2010 r. w Radzyminiu Chełmińskim przy użyciu stacji mobilnej. 2011 673
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim w 2010 r. 2011 672
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2010 2011 671
Stan wód jeziora Stelchno ocena za lata 2007- 2011 2011 670
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu bydgoskiego za 2010 rok 2011 669
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w 2010 r. w Chełmży przy użyciu stacji mobilnej. 2011 668
                                                                               2010 rok
Analiza wpływu czynników naturalnych na występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych/docelowych w 2009 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 2010 667
Ocena jakości wód Strugi Toruńskiej, Strugi Lubickiej i Rowu „C" w roku 2010. 2010 666
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną w Szubinie w okresie czerwiec-listopad 2010 roku. 2010 665
Omówienie wyników badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego wzdłuż dróg wojewódzkich w Chełmnie za rok 2009. 2010 664
Omówienie wyników badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego wzdłuż dróg wojewódzkich w Jabłonowie Pomorskim za rok 2009. 2010 663
Omówienie wyników badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego wzdłuż dróg wojewódzkich w Radzyminie Chełmińskim za rok 2009. 2010 662
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki prowadzonych w Wąbrzeźnie w latach 2005-2010. 2010 661
 Stan wód jeziora Głęboczek w świetle szesnastu lat badań monitoringowych WIOS w Bydgoszczy 2010 660
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w 2009 r. w Grudziądzu przy użyciu stacji mobilnej. 2010 658
Informacja o WIOŚ w 2009 r. 2010 657
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu bydgoskiego w 2009 roku. 2010 656
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego prowadzonych w 2009 r. w Golubiu Dobrzyniu przy użyciu stacji mobilnej. 2010 655
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w dzielnicy Glinki w Bydgoszczy 2010r. 2010 654
Aneks do rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2009. 2010 653
 Pięcioletnia ocena jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2005-2009 2010 652
Stan środowiska powiatu toruńskiego w 2009 r. 2010 651
Stan sanitarny wód powierzchniowych na terenie stref ochrony pośredniej ujęć wody „Czyżkówko" i „Las Gdański" dla miasta Bydgoszczy w 2009 roku. 2010 650
Sprawozdanie z badan monitoringowych przeprowadzonych w 2009 roku na terenie miasta Grudziądza. 2010 649
Sprawozdanie z badan monitoringowych przeprowadzonych w 2009 roku na terenie miasta Torunia. 2010 648
 Stan czystości jeziora Stelchno w 2008 roku 2010 647
 Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z 2009 r. 2010 646

 Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2009 r.

2010 645
 Stan środowiska Bydgoszczy w 2009 r. 2010 644
                                                                            2009 rok
Sprawozdanie z badan monitoringowych realizowanych w 2008 r. przez WIOŚ Bydgoszcz Delegatura Toruń na terenie miasta Torunia. 2009 643
Ocena przydatności jezior dla życia ryb na podstawie badań w 2008 roku. 2009 642
Pomiary hałasu komunikacyjnego na wybranych stanowiskach pomiarowych wzdłuż toruńskiego odcinka autostrady A-1 w 2009 roku. 2009 641
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w powiecie sępoleńskim w 2008 roku. 2009 640
 Badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego w Inowrocławiu w latach 2004-2008 2009 639
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w 2008 roku 2009 638
 Ocena wstępna zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 w woj. kujawsko-pomorskim 2009 637
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy na podstawie badań z 2008 roku 2009 636
Aneks do rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego woj. kujawsko-pomorskim za rok 2008 2009 635
 Ocena jakości wód w latach 2004 – 2007 na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 2009 634
 Wyniki ciągłych wielodobowych badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego przy ul. Korfantego w Bydgoszczy w 2009 r. 2009 632
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w 2008 r. w Wąbrzeźnie przy użyciu stacji mobilnej 2009 631
 Stan środowiska Bydgoszczy w 2008 r. 2009 630
 Informacja o stanie środowiska woj. kuj-pomorskiego w 2008 r. 2009 629
 Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2008 2009 628
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza oraz wód Strugi Toruńskiej w roku hydrologicznym 2008 w rejonie stacji bazowej zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (Koniczynka 2008) 2009 627
                                                                            2008 rok    
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tucholskiego 2008 633
Stan środowiska Bydgoszczy w 2007 r. 2008 625
Ocena stanu czystości stawów na terenie Inowrocławia w 2008 r. 2008 624
 Wyniki badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w Nakle w latach 2007-2008 2008 623
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w powiecie sępoleńskim w 2007 r. 2008 622
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie zakładu „Ortis" w Bydgoszczy w 2007 r. 2008 621
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie zakładu utylizacji odpadów medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy w 2007 r. 2008 620
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych 2008 w rejonie „Geotermii Marusza" w Grudziądzu przy użyciu stacji mobilnej 2008 618
Ocena stanu troficznego jeziora Płużyńskiego i jeziora Wieczno w końcowym etapie realizacji programu ograniczającego dopływ azotu ze źródeł rolniczych 2008 617
Ocena stanu troficznego jeziora Kornatowskiego w końcowym etapie realizacji programu ograniczającego dopływ azotu ze źródeł rolniczych 2008 616
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego na podstawie badań z 2007 r. 2008 615
Informacja o jakości płytkich wód gruntowych na obszarze szczególnie narażonym (OSN) w zlewni rzeki Zgłowiączki w 2007 roku 2008 614
Stan czystości jeziora Głęboczek na podstawie badań monitoringowych w 2008 r. 2008 613
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w 2007 r. 2008 612
Informacja o jakości powietrza atmosferycznego dla miasta Włocławka w 2007 r. 2008 611
Informacja o stanie jakości wód jeziora Świesz w 2007 r. 2008 609
Stan czystości jeziora Gopło w 2007 r. 2008 602
Wyniki badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w Tucholi w 2007 roku 2008 601
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. 2008 600
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskiego za rok 2007 r. 2008 599
Stan czystości jeziora Błądzimskiego na podstawie badań monitoringowych w 2007 r. 2008 598
Stan czystości jeziora Stelchno w 2007 r. 2008 597
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego pochodnymi w Bydgoszczy 2008 596
Monitoring zanieczyszczeń pyłowych w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy 2008 595
                                                                            2007 rok    
     
Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 roku 2007 579
Stan środowiska Bydgoszczy w 2006 roku 2007 574
Informacja o jakości powietrza atmosferycznego dla miasta Włocławka w 2006 roku 2007 610
Informacja o stanie jakości wód jeziora Tupadłowskiego w 2006 roku 2007 608
Informacja o stanie jakości wód jeziora Goreńskiego w 2006 roku 2007 607
Informacja o stanie jakości wód jeziora Trąbińskiego w 2006 roku 2007 606
Informacja o jakości wód jezior „Niecki Kikolskiej" Konotopie, Kikolskie i Sumin w 2006 roku 2007 605
Informacja o jakości płytkich wód gruntowych na obszarze szczególnie narażonym (OSN) w zlewni rzeki Zgłowiączki w 2006 roku 2007 604
Informacja o jakości wód rzeki Zgłowiączki na Obszarze Szczególnie Narażonym (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2006 roku 2007 603
Komunikat o jakości wód rowu Hermana 2007 594
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 2007 593
Badanie jakości wód kanałów zasilających górny odcinek rzeki Zgłowiączki (Kanał Głuszyński) 2007 592
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w 2007 w Golubiu Dobrzynie przy użyciu stacji mobilnej 2007 591
Komunikat o jakości wód rzeki Gardęgi w 2006 r. 2007 590
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w powiecie sępoleńskim w 2006 r. 2007 589
Komunikat o jakości wód rzeki Brynicy w 2006 r. 2007 588
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w 2006 r. 2007 587
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy 2007 586
Stan czystości jeziora Młyńskiego i Górzno na podstawie badań monitoringowych w 2006 r. 2007 585
Stan czystości jeziora Wieleckiego na podstawie badań monitoringowych w 2006 r. 2007 584
Stan czystości jeziora Mukrz na podstawie badań monitoringowych w 2006 r. 2007 583
Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2002-2006 2007 582
Stan czystości jezior w zlewni rzeki Orli od jeziora Runowskiego Dużego do jeziora Witosławskiego w 2006 r. 2007 581
Komunikat o jakości wód jeziora Głęboczek na podstawie badań monitoringowych w 2006 r. 2007 580
Komunikat o jakości wód jeziora Słupowskiego w 2006 r. 2007 578
Komunikat o jakości wód jeziora Sępoleńskiego i Lutowskiego w 2006r. 2007 577
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2006 2007 576
Wyniki monitoringu wód prowadzonego w 2006 r. na obszarach szczególnie narażonych na terenie RZGW Gdańsk 2007 575
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Centrum Onkologii w Bydgoszczy w 2006 r. 2007 573
Wpływ pogłębiania toru regatowego w Brdyujściu na jakość wód Brdy oraz zmiany koncentracji wybranych metali ciężkich i WWA w powierzchniowej warstwie osadów dennych 2007 572
                                                                             2006 rok    
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. 2006 548
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2005 2006 545
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza SO2 i NO2 w woj. kujawsko–pomorskim w okresie lipiec 2004-czerwiec 2005 (na podstawie metody pasywnej) 2006 571
Komunikat o jakości wód jeziora Retno w 2006 r. 2006 570
Komunikat o jakości wód jezior: Grażyna i Chełmżyńskiego w 2006 roku 2006 569
Komunikat o jakości wód jeziora Nogat w 2004 2006 568
Komunikat o jakości wód jeziora Kuchnia w 2004 r. 2006 567
Komunikat o jakości wód jeziora Ostrów w 2004 r. 2006 566
Komunikat o jakości wód jeziora Zacisze w 2004 r. 2006 565
Komunikat o jakości wód jeziora Strzemiuszek w 2004 r. 2006 564
Sprawozdanie z badań jakości wód w zlewni Strugi Ciechocińskiej w okresie lipiec 2003-czerwiec 2006 r 2006 563
Informacja o stanie jakości wód jezior w zlewni Strugi Foluskiej na podstawie badań monitoringowych w 2005 r. (j. Foluskie, Kierzkowskie, Ostrowieckie, Chomiąskie 2006 562
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza w Łasinie w 2006 roku przy użyciu stacji mobilnej 2006 561
Ocena eutrofizacji wód jeziora Kornatowskiego w 2005 wyznaczone jako wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (dyrektywa azotanowa 2006 560
Informacja o stanie jakości wód jeziora Ostrowite gm. Lipno w 2005 roku 2006 559
Informacja o stanie jakości wód jeziora Moszczonne w 2005 r. 2006 558
Informacja o stanie jakości wód jeziora Głuszyńskiego w 2005 r 2006 557
Informacja o stanie jakości wód jeziora Długiego w 2005 r. 2006 556
Informacja o stanie jakości wód jeziora Kiełpinskiego w 2005 r. 2006 555
Informacja o stanie jakości wód jeziora Czarnego w 2005 r. 2006 554
Informacja o jakości wód rzeki Zgłowiączki na Obszarze Szczególnie Narażonym (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2005 roku 2006 553
Informacja o jakości powietrza atmosferycznego dla miasta Włocławka w 2005r. 2006 552
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną w trzech dzielnicach Bydgoszczy : Piaski, Miedzyń i Osowa Góra w okresie II półroczu 2005r - I półroczu 2006 r. 2006 551
Ocena wstępna (ocena 5-letnia) jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskiego za 2001-2005 pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu, benzo(A)pirenu w pyle PM-10 wraz z nowym układem stref 2006 550
Ocena eutrofizacji wód jeziora Płużnickiego i jeziora Wieczno w 2005r. wyznaczonych jako wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (dyrektywa azotanowa 2006 549
Informacja o stanie czystości wód jeziora Wolickiego na podstawie badań monitoringowych w 2005 roku 2006 547
Informacja o stanie czystości wód jeziora Cekcyńskiego Wielkiego i jeziora Drzycimskiego na podstawie badań monitoringowych w 2005 roku 2006 546
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w 2005r. 2006 544
Informacja o stanie środowiska powiatu wąbrzeskiego za rok 2005 2006 543
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza w Golubiu Dobrzyniu w 2005 r. przy użyciu stacji mobilnej 2006 542
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną w trzech dzielnicach Bydgoszczy : Piaski, Miedzyń i Osowa Góra w okresie VII-XII 2005r. 2006 541
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2006 540
Komunikat o jakości wód jeziora Mełno w 2005 r. 2006 534
Komunikat o jakości wód jeziora Rudnickiego Wielkiego w 2005 r. 2006 531
Komunikat o jakości wód jeziora Partęczyny Male w 2005 r. 2006 530
Informacja o stanie czystości wód jeziora Stelchno na podstawie badań monitoringowych w 2005 roku 2006 527
                                                                                 2005 rok    
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2004 r. 2005 504
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskiego za rok 2004 2005 525
Stan środowiska miasta Bydgoszczy w 2004 r. 2005 500
Komunikat o jakości wód jeziora Bachotek w 2004 r. 2005 539
Komunikat o jakości wód jeziora Chojno w 2004 r. 2005 538
Komunikat o jakości wód jeziora Strażym w 2005 r. 2005 537
Komunikat o jakości wód jeziora Kornatowskie w 2005 r. 2005 536
Komunikat o jakości wód jeziora Okonin w 2004 r. 2005 535
Komunikat o jakości wód jeziora Zbiczno w 2004 r. 2005 533
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w powiecie Sępólno Krajeńskie w 2005 r. 2005 532
Komunikat o jakości wód jeziora Czystego w 2005 r. 2005 529
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza oraz monitoringu hałasu komunikacyjnego prowadzonych w Brodnicy w 2005 roku 2005 528
Informacja o stanie środowiska Ziemi Dobrzyńskiej    
Ocena jakości wód jeziora Skrwilno w 2004 r. 2005 524
Roczna ocena jakości powietrza dla miasta Włocławka za 2004 r. 2005 523
Jakość wód w zlewni rzeki Zgłowiączki w 2003 roku 2005 522
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza w Wąbrzeźnie w 2005 r. przy użyciu stacji mobilnej 2005 521
Ocena jakości wód jeziora Ostrowąs w 2005 roku 2005 520
Badanie gleb na terenie powiatu włocławskiego w 2005 roku 2005 519
Jakość wód rzeki Czernicy w 2004 roku 2005 518
Ocena jakości wód jezior w zlewni Strugi Rybnickiej ( Wójtowskie Małe , Wójtowskie Duże, Wójtowskie, Widoń, Wikaryjskie, Radyszyńskie, Łąki, Rybnica) w 2004 roku. 2005 517
Ocena jakości wód rzeki Zgłowiączki na obszarze szczególnie narażonym (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego w 2004 roku 2005 516
Komunikat o jakości wód płynących zlewni kanałów Górnego i Dolnego w 2004 r. 2005 515
Komunikat o jakości wód jezior dystroficznych jeziora Okonek i Stręszek w 2004 r. 2005 514
Komunikat o jakości wód jeziora Czarny Bryńsk w 2004 r. 2005 513
Komunikat o jakości wód jeziora Księte w 2004 r. 2005 512
Komunikat o jakości wód jeziora Szczuka i Cielęta w 2004 r. 2005 511
Komunikat o jakości wód jeziora Płużnickiego i jeziora Wieczno w 2005 r. 2005 510
Informacja o stanie czystości wód jeziora Szpitalnego na podstawie badań monitoringowych w 2004 r. 2005 509
Informacja o jakości wód jezior położonych w zlewni rzeki Gąsawki na podstawie badań w 2004 roku 2005 508
Wstępne sprawozdanie z badań wód w zlewni Strugi Ciechocińskiej 2005 507
Komunikat o jakości wód w zlewni Strugi Wąbrzeskiej w 2003 r. 2005 506
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w Radzyniu Chełmińskim w 2004 r. przy użyciu stacji mobilnej. 2005 505
Komunikat o jakości wód rzeki Lutryny w 2003 r 2005 503
Wpływ pogłębienia toru regatowego w Byrdyujściu na jakość wód oraz zmiany koncentracji wybranych metali ciężkich i WWA w powierzchniowej warstwie osadów dennych 2005 502
Informacja o stanie środowiska miasta Włocławka 2004 r. 2005 499
2004 rok    
Klimat akustyczny województwa kujawsko-pomorskiego w badaniach WIOŚ 2004 -
Badania hałasu komunikacyjnego przy drodze woj. nr 265 na odcinku Brześć Kuj.-Baruchowo 2004 498
Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego 2004 497
Zanieczyszczenie środowiska hałasem w wybranych punktach na terenie m. Włocławka 2004 496
Roczna ocena jakości powietrza dla Włocławka za 2003 r. 2004 495
Komunikat o jakości wód jeziora Nadorskie (Huta) w 2003 r. 2004 494
Komunikat o jakości wód jeziora Sarnowskiego i Łąkie w 2003 r. 2004 493
Komunikat o jakości wód jeziora Chełmca (Chełmickie) w 2003 r. 2004 492
Komunikat o jakości wód rzeki Tążyny w 2002 r. 2004 491
Informacja o stanie środowiska powiatu włocławskiego 2004 490
Komunikat o jakości wód jeziora Chalińskiego w 2003 r. 2004 489
Komunikat o jakości wód jeziora Chalińskiego w 2003 r. 2004 488
Komunikat o jakości wód jeziora Steklin w 2002 r. 2004 487
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie zakładów" Ortis" S.A. 2004 486
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w 2004 r. 2004 485
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosfer. w gminie Sępólno Krajeńskie w 2004 r. 2004 484
Komunikat o jakości wód jeziora Grodno (Pojezierze Dobrzyńskie) w 2003 r. 2004 483
Komunikat o jakości wód jeziora Zamkowego i Jez. Frydek w 2003 r. 2004 482
Komunikat o jakości wód jeziora Głęboczek w 2004 r. 2004 481
Komunikat o jakości wód jeziora Wolskiego w 2003 r. 2004 480
Komunikat o jakości wód jeziora Długiego i Okrągłego w 2003 r. 2004 479
Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2003 2004 478
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 r. 2004 477
Komunikat o jakości wód jeziora Ruduskiego w 2003 r. 2004 476
Stan środowiska miasta Bydgoszczy w 2003 r. 2004 475
Komunikat o jakości wód jeziora Dużego (Pojezierze Brodnickie) w 2003 r. 2004 474
Komunikat o jakości wód jeziora Mogileńskiego i Żabno w 2003 r. 2004 473
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w Golubiu Dobrzyniu w 2003 r. przy użyciu stacji mobilnej 2004 472
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną województwie kujawsko-pomorskim w okresie lipiec 2002 - czerwiec 2003 2004 471
Komunikat o jakości wód jeziora Płowęż w 2003 r. 2004 470
Komunikat o jakości wód jeziora Sosno w 2003 r. 2004 469
Informacja o stanie czystości wód jeziora Wiecanowskiego na podstawie badań monitoringowych w 2003 r. 2004 468
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w Wąbrzeźnie w 2003 r. przy użyciu stacji mobilnej 2004 467
Komunikat o jakości wód rzeki Kotomierzycy w 2002 r. 2004 466
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Sepólno Krajeńskie w latach 2002-2003 2004 465
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie Huty Szkła gospodarczego „IRENA"S.A. oraz „INOFAMA"S.A. w Inowrocławiu 2004 464
2003 rok    
Komunikat o jakości wód rzeki Fryby w 2002 r 2003 501
Komunikat o jakości wód jeziora Gopło w 2002 r. 2003 463
Komunikat o jakości wód jeziora Ciche w 2003 r. 2003 462
Sprawozdanie z badań monitoringowych wód podziemnych i gleby w rejonie zrekultywowanych mogilników 2003 461
Komunikat o jakości wód rzeki Ruziec w 2002 r. 2003 460
Komunikat o jakości wód jeziora Skąpe w 2002 r. 2003 459
Informacja o wynikach badań zanieczyszczenia powietrza w rejonie spalarni w Grudziądzu przy użyciu stacji mobilnej 2003 458
Informacja o stanie środowiska powiatu nakielskiego 2003 457
Komunikat o jakości wód jezior Starogrodzkich w 2002 r. 2003 456
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gminie Białe Błota w latach 2002-2003 2003 455
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie zakładów „Ortis"S.A. w Bydgoszczy 2003 454
Ocena jakości wód jeziora Zalskiego (Wielgiego) w 2002 roku 2003 453
Informacja o stanie środowiska powiatu włocławskiego 2003 452
Informacja o stanie środowiska powiatu lipnowskiego 2003 451
Jakość wód rzeki Sarnówki (Niwki) w 2002 r. 2003 450
Informacja o stanie środowiska miasta Włocławka 2003 449
Ocena jakości wód „jezior Skępskich" w 2002 roku 2003 448
Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego 2003 447
Roczna ocena jakości powietrza dla Włocławka w 2002 roku 2003 446
Stan czystości jeziora Głęboczek w 2003 r. 2003 445
Stan czystości jeziora Więcborskiego w 2002 r. 2003 444
Stan środowiska Bydgoszczy w 2002 r. 2003 443
Komunikat o jakości wód jezior Forbin i Głęboczek w 2002 r. 2003 442
Komunikat o jakości wód jeziora Głowińskiego w 2002 r 2003 441
Komunikat o jakości wód jeziora Niskie Brodno w 2002 r. 2003 440
Komunikat o jakości wód jeziora Wysokie Brodno w 2002 r. 2003 439
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie RCO w Bydgoszczy 2003 438
Stan czystości jezior Wierzchucińskiego Dużego i Wierzchucińskiego Małego w 2002 r. 2003 437
Informacja o stanie środowiska woj. kujawsko-pomorskiego w 2002 roku 2003 436
Pierwsza roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za rok 2002 2003 435
Komunikat o jakości wód jeziora Borówno w 2002 r 2003 434
Komunikat o jakości wód jezior Wieczno w 2002 r 2003 433
Stan środowiska miasta Torunia w roku 2002 (na podstawie badań monitoringowych 2003 432
Wstępna ocena (ocena 5-letnia) jakości powietrza atmosferycznego w woj. k-p za lata 1997-2001 wraz z pierwszą klasyfikacją stref 2003 431
Komunikat o jakości wód rz. Osy w 2001 2003 424
Komunikat o jakości wód rz. Drwęcy 2003 423
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza SO2 NO2 woj. Kujawsko-Pomorskiego w okresie VII 2000-VI 2001 (na podst. metody pasywnej 2003 422
Wybrane zagadnienia funkcjonowania ekosystemu j.Okonin w świetle badań monitoringowych z lat 94-2001 2003 421
Komunikat o jakości wód jeziora Tarpno w 2001 r. 2003 420
Komunikat o jakości wód jeziora Łąki (Najmowo) w 2001 r. 2003 419
2002 rok    
Roczny raport o stanie zanieczyszczenia we Włocławku w 2001 r. 2002 430
Ocena jakości wód jeziora Rakutowskiego w 2001 r. 2002 429
Ocena jakości wód jezior: Skrzyneckiego, Krzeweneckiego i Lubiechowskiego w 2001 roku 2002 428
Ocena jakości wód jezior " Na Jazach" Wierzchon, Brzózka i Mielec w 2001r 2002 427
Jakość wód rzeki Rudy w 2001r. 2002 426
Informacja o wynikach badań zanieczyszczenia powietrza w rejonie spalarni odpadów medycznych w Golubiu-Dobrzyniu 2002 418
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie szpitala w Inowrocławiu 2002 417
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na Starym Rynku w Bydgoszczy 2002 416
Komunikat o jakości wód jeziora Ostrowskiego w 2001 r. 2002 415
Komunikat o jakości wód jeziora Jezuickiego w 2001 r. 2002 414
Informacja o wynikach badań zanieczyszczenia powietrza w rejonie spalarni odpadów medycznych w Toruniu w 2002 przy użyciu stacji mobilnej 2002 413
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie RCO w Bydgoszczy 2002 412
Komunikat o jakości wód jezior: Zioło, Rogowskiego i Tonowskiego 2002 411
Stan środowiska miasta Torunia w 2001 r.(na podstawie badań monitoringowych 2002 410
Komunikat o jakości wód jeziora Radodzierz w 2001 r. 2002 409
Komunikat o jakości wód Strugi Toruńskiej 2002 408
Stan środowiska Bydgoszczy w 2001 r. 2002 407
Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2001r 2002 406
Komunikat o jakości wód jeziora Wielgiego w 2001 r. 2002 405
Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez zakłady zlokalizowane na terenie miasta Grudziądza 2002 404
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w Wąbrzeźnie 2002 403
Komunikat o jakości wód jezior Łasińskich (Małego i Łasińskiego) 2002 402
Hałas drogowy w Grudziądzu w 2001 r. 2002 401
Komunikat o jakości wód jeziora Dębno w 2001 r. 2002 400
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w zachodniej części miasta Torunia za 2001 r. 2002 399
Informacja o działalności WIOS w 2001 r. 2002 398
Komunikat o jakości wód jeziora Mieliwo w 2001 r. 2002 397
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza w Golubiu- Dobrzyniu w 2001 r. 2002 396
Zanieczyszczenie powietrza w rejonie oczyszczalni ścieków „Kapuściska" w 2001 r. 2002 395
Zmiany jakości wód rzeki Zgłowiączki w latach 1992-2000 2002 394
Komunikat o jakości wód Strugi Brodnickiej w 2000 r. 2002 393
2001 rok    
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Sepólnie Krajeńskim 2001 392
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w gm. Białe Błota 2001 391
Komunikat o jakości wód jeziora Mochel w 2000 r. 2001 390
Jezioro Rudnickie Wielkie - rekultywacja i ochrona a jakość wód 2001 389
Komunikat o jakości wód jeziora Kuchnia w 1999 r. 2001 388
Komunikat o jakości wód jezior Bryńskich w 2000 r. 2001 387
Komunikat o jakości wód jeziora Trepkowskiego w 2000 r. 2001 386
Komunikat o jakości wód rzeki Skarlanki w 2000 r. 2001 385
Komunikat o jakości wód jeziora Okonińskiego w 2000 r. 2001 384
Informacja o stanie środowiska powiatu bydgoskiego w 2000 r. 2001 383
Informacja o stanie środowiska powiatu świeckiego w 2000 r. 2001 382
Informacja o stanie środowiska powiatu mogileńskiego w 2000 r. 2001 381
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w zachodniej części miasta Torunia w I półroczu 2001 380
Komunikat o jakości wód jeziora Sosno Królewskie w 2000 r. 2001 379
Ocena jakości wód jeziora w zlewni rzeki Chodeczki: Kromszewickiego, Chodeckiego, Lubienieckiego, Szczytnowskiego, Borzymowskiego i Krukowskiego w 2000 roku 2001 378
Komunikat o jakości wód rzeki Brynicy w 2000 r. 2001 377
Komunikat o jakości wód rzeki Drwęcy w 2000 r. 2001 376
Komunikat o jakości wód jeziora Wolickiego w 2000 r. 2001 375
Pomiary zanieczyszczeń komunikacyjnych w Świeciu 2001 374
Pomiary zanieczyszczeń komunikacyjnych w Nakle 2001 373
Komunikat o jakości wód jezior: Leźno Wielkie i Leźno Małe 2000 2001 372
Komunikat o jakości wód jezior: Chełmżyńskiego i Grażyna 2000 2001 371
Stan czystości wód jeziora Piaseczno w 2000 2001 370
Ocena jakości wód jeziora Ostrowickiego i Kleszczyn w 2000 r. 2001 369
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w zachodniej części miasta Torunia w 2000 r. 2001 368
Stan środowiska Bydgoszczy w 2000 r. 2001 367
Stan środowiska przyrodniczego Ziemi Dobrzyńskiej 2001 366
Opracowanie wyników pomiarów zanieczyszczeń gazowych we Włocławku w dzielnicach Dzielnicach Zazamcze , Kazimierza Wielkiego i Centrum 2001 365
Hałas drogowy na terenie miasta Lipna na podstawie badan w 1999 roku 2001 364
Ocena klimatu akustycznego miasta Kowala na podstawie badań w 1999 r. 2001 363
Zmiana jakości wód rzeki Mieni w latach 1992-1999 2001 362
Stan jakości wód powierzchniowych powiatu włocławskiego 2001 361
Informacje o stanie środowiska powiatu włocławskiego 2001 360
Ocena jakości wód jeziora Czarownica w 1999 r 2001 359
Ocena jakości wód jeziora Tupadłowskiego w 1999 r. 2001 358
Stan czystości wód jeziora Głuszyńskiego 2001 357
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych na składowiskach w Toruniu i Osnowie w 2000 r. przy użyciu stacji mobilnej 2001 356
Podsumowanie wyników monitoringu środowiska w otoczeniu toruńskiego odcinka autostrady A-1 2001 355
Fitoplankton Brdy na ujęciu wody "Czyżkówko" w latach 1993-2000 2001 354
2000 rok    
Komunikat o jakości wód jeziora Szydłowskiego w 1999 r. 2000 353
Komunikat o jakości wód jeziora Mielno w 1999 r 2000 352
Komunikat o jakości wód jeziora Robotno w 1999 r. 2000 351
Komunikat o jakości wód jeziora Żnińskiego Małego w 1999 r. 2000 350
Komunikat o jakości rzeki Drwęcy w 1999 r. 2000 349
Stan środowiska powiatu tucholskiego 2000 348
Ocena jakości wód Strugi Kujawskiej 2000 347
Stan środowiska powiatu bydgoskiego 2000 346
Ocena jakości wód J. Ostrowickiego oraz J. Kleszczyn w 1999 r. 2000 345
Informacja o stanie środowiska powiatu lipnowskiego 2000 344
Informacja o stanie środowiska powiatu aleksandrowskiego 2000 343
Komunikat o jakości wód jeziora Oćwieckiego w 1999 r. 2000 342
Komunikat o stanie czystości wód rzeki Rokitki w 1997 r. 2000 341
Raport o stanie środowiska powiatu mogileńskiego 2000 340
Wstępna ocena stanu środowiska woj. kujawsko-pomorskiego 2000 339
Informacja o stanie środowiska powiatu radziejowskiego 2000 338
Roczny raport o stanie zanieczyszczenia powietrza we Włocławku w 1999 r 2000 337
Zmiany jakości wód rzeki Rypienicy w latach 1992-1998 2000 336
Raport o stanie środowiska miasta Bydgoszczy 2000 335
Raport z regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych w latach 1996-99 na terenie byłego województwa toruńskiego 2000 334
Komunikat o stanie czystości wód Strugi Kujawskiej 2000 333
Raport o stanie środowiska powiatu nakielskiego 2000 332
Informacja o stanie środowiska powiatu włocławskiego 2000 331
Informacja o stanie środowiska powiatu brodnickiego 2000 330
Ochrona powietrza w rejonach szczególnej industrializacji 2000 329
Informacja o stanie środowiska miasta Torunia w 1999 2000 328
Komunikat o jakości wód jeziora Kamionkowskiego w 1999 r 2000 327
Komunikat o jakości wód jeziora Nogat w 1999 2000 326
Komunikat o jakości wód jeziora Salno w 1999 2000 325
Komunikat o jakości wód jeziora Grzywinek w 1999 2000 324
Komunikat o jakości wód jeziora Czarnego w 1999 2000 323
Informacja o stanie środowiska miasta i gminy Grudziądz 2000 322
Raport o stanie środowiska powiatu inowrocławskiego 2000 321
1999 rok    
Sprawozdanie z regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w 1999 r. 1999 320
Komunikat o jakości wód Strugi Zielonej w 1998 r 1999 319
Komunikat o jakości wód rzeki Pissy w 1998 r. 1999 318
Ocena czystości wód rzeki Lubianki w latach 1997 - 1998 1999 317
Komunikat o jakości wód jeziora Bachotek 1999 316
Komunikat o jakości wód jeziora Zbiczno w 1998 1999 315
Komunikat o jakości wód zlewni Kanału Głównego W 1998 1999 314
Informacja o stanie środowiska powiatu rypińskiego 1999 313
Stan czystości wód jeziora Oberskiego ( Chojeńskiego) w 1998 1999 312
Stan czystości jeziora Ruda w 1998 1999 311
Informacja o stanie środowiska powiatu chełmińskiego 1999 310
Stan czystości jeziora Głęboczek 1999 309
Stan czystości jeziora Słupowskiego w 1998 r 1999 308
Stan czystości jeziora „Niecki Kikolskiej" 1999 307
Stan czystości jeziora Trąbińskiego 1999 306
Informacje o stanie środowiska powiatu tucholskiego 1999 305
Ocena stanu czystości wód jeziora Lutowskiego i Sępoleńskiego w 1998 r. 1999 304
Strategia rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego Diagnoza stanu środowiska –stan i zagrożenie (teren byłego woj. włocławskiego) 1999 303
Strategia rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego Diagnoza stanu środowiska –stan i zagrożenie (teren byłego woj. toruńskiego 1999 302
Podsumowanie wyników badań zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki w zachodniej części miasta Torunia w 1998 r. 1999 301
Komunikat o jakości wód jeziora Radomno w 1998 r. 1999 300
Informacje o stanie środowiska miasta Bydgoszczy. 1999 299
Ocena jakości wód jeziora Orłowskiego (Piaseczno) w 1998 r. 1999 298
Ocena jakości wód jeziora Czarnego w 1998 r. 1999 297
Ocena jakości jeziora Modzerowskigo z Długim w 1998 r. 1999 296
Ocena jakości zwykłych wód podziemnych woj. włocławskiego w latach 1997-1998 1999 295
Komunikat o jakości wód jeziora Sitno w 1998 r. 1999 294
Komunikat o jakości wód rzeki Drwęcy w 1998 r. 1999 293
Sprawozdanie z regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych woj. toruńskiego w 1998 r. 1999 292
Stan środowiska gminy Pakość 1999 291
Klimat akustyczny Bydgoszczy 1999 290
Raport o stanie środowiska woj. kujawsko- pomorskiego w 1998r. 1999 289
Stan środowiska powiatu bydgoskiego 1999 288
Pomiary imisji 1998r. w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" i Centralnego zbiornika Uśredniającego 1999 287
Ocena stanu czystości jeziora Stobno na podstawie badan w 1998 r. 1999 286
Stan środowiska miasta Bydgoszczy w 1998 roku – zanieczyszczenie pow. atmosferycznego 1999 285
Pomiary zanieczyszczeń komunikacyjnych w Bydgoszczy w 1998 1999 284
Komunikat o jakości wód jeziora Oleczno w 1998 r. 1999 283
Komunikat o jakości wód jeziora Kornatowskiego w 1998 r. 1999 282
1998 rok    
Pomiary imisji 1997r. w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" i Centralnego zbiornika Uśredniającego 1998 281
Jakość wód powierzchniowych Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w badaniach WIOŚ 1998 280
Monitoring stanu środowiska Parku Narodowego "Bory Tucholskie" realizowany w 1997r. 1998 279
Ocena stanu czystości jeziora Parzyn i jeziora Milachowo na podstawie badań w 1997r. 1998 278
Ocena stanu czystości jeziora Witosławskiego na podstawie badań w 1997r 1998 277
Ocena stanu czystości jeziora Stelchno na podstawie badań w 1997r. 1998 276
Ocena stanu czystości jeziora Żnińskiego Dużego na podstawie badań w 1997r 1998 275
Pomiary składu spalin samochodowych w 1997r. 1998 274
Monitoring zanieczyszczeń powietrza Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w 1997r. - stacja monitoringowa w Drzewiczu 1998 273
1997 rok    
Stan czystości jeziora Ostrowitego na podstawie badań w 1996r. 1997 272
Pomiary imisji 1996r. w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem" i Centralnego zbiornika Uśredniającego 1997 271
Ocena stanu czystości jeziora Cekcyńskiego na podstawie badań w 1996r 1997 270
Stan czystości jezior : Chomiąskiego, Foluskiego, Ostrowieckiego, Kierzkowskiego na podstawie badań w 1996r 1997 269
Mapa akustyczna m. Barcin hałas drogowy 1997 268
Mapa akustyczna m. Pakość hałas drogowy 1997 267
Mapa akustyczna m. Sępólno hałas drogowy 1997 266
Stan środowiska w Bydgoszczy w 1996r. 1997 265
Ocena stanu środowiska województwa bydgoskiego za 1996r. 1997 264
Monitoring zanieczyszczeń powietrza w rejonie Inowrocławia 1997 263
Pomiary składu spalin samochodowych w 1996r 1997 262
Pomiary składu spalin samochodowych w 1996r 1997 261
1996 rok    
Ocena stanu czystości jeziora Mogileńskiego na podstawie badań w 1995r. 1996 260
Emisja fluoru z procesu spalania węgla 1996 259
Ocena stanu czystości jeziora Gopło na podstawie badań w 1995r. 1996 258
Pomiary imisji w rejonie „ZACHEMU"oraz Centralnego zbiornika Uśredniającego w Bydgoszczy - 1995 r 1996 257
Ocena stanu czystości Jez. Zioło na podstawie badań w 1995r 1996 256
Ocena stanu czystości Jez. Charzykowskiego na podstawie badań w 1995r. 1996 255
Mapa akustyczna m. Żnina hałas drogowy 1996 254
Mapa akustyczna m. Szubina hałas drogowy 1996 253
Ocena stanu czystości J. Skąpego na podstawie badań w 1995r. 1996 252
Ocena stanu środowiska woj. bydgoskiego za rok 1995 1996 251
Pomiary stężeń zanieczyszczeń stacje „Warszawska" i „Domar" w 1995r. 1996 250
System telemetryczny pomiarów zanieczyszczenia powietrza - OPSIS 1996 249
1995 rok    
System telemetryczny pomiarów zanieczyszczenia powietrza - OPSIS 1995 248
Program monitoringu jakości środowiska woj. bydgoskiego 1996-1997 1995 247
Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez zakłady szczególnie uciążliwe na terenie woj. bydgoskiego 1995 246
Pomiary imisji w rejonie Zachemu oraz Centralnego zbiornika Uśredniającego w Bydgoszczy 1994 rok 1995 245
Ocena stanu czystości J. Więcborskiego na podst. badań w 1994 1995 244
Ocena stanu czystości J. Wolskiego na podstawie badań w 1994 r. 1995 243
Mapa akustyczna m. Kruszwicy hałas drogowy 1995 242
Ocena stanu środowiska Bydgoszczy za 1994 r. 1995 241
Ocena stanu środowiska woj. bydgoskiego za rok 1994 1995 240
Ocena stanu czystości J. Wiecanowskiego na podstawie badań w 1994r. 1995 239
Oddziaływanie zakładów przemysłowych z m. Kruszwicy na Stan środowiska 1995 238
Zanieczyszczenie powietrza, wysypiska, wylewiska, gospodarka wodno-ściekowa w gminach: Kruszwica, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie, Janikowo, Barcin, Pakość, Dąbrowa Biskupia, Rojewo 1995 237
Program monitoringu środowiska 1995 236
Ocena stanu czystości Jez. Witoczno na podst. badań w 1993r 1995 235
Stan czystości Jez. Trzemeszno na podst. badań w 1994r. 1995 234
1994 rok    
Stan czystości J. Łąckiego, J. Dybrzk, J. Kosobudno na podstawie badań w 1993 1994 233
Stan czystości J. Mogileńskiego na podstawie badań w 1993 r. 1994 232
Ocena stanu czystości wód Wdy na podstawie badań w latach 1990-1991r. 1994 231
Stan czystości Jez. Wierzchucińskiego Dużego na podstawie badań w 1993r. 1994 230
Pomiary składu spalin samochodowych 1994 rokPomiary składu spalin samochodowych 1994 rok 1994 229
Raport o stanie środowiska woj. Bydgoskiego za rok 1993 1994 228
Ocena stanu czystości Niechwaszczy na podstawie badań w 1991r 1994 227
Pomiary imisji w rejonie Zachemu oraz Centralnego zbiornika Uśredniającego w Bydgoszczy – 1993 1994 226
Ocena działalności zakładowych służb w dziedzinie ochrony powietrza, wywiązywanie się zakładów z pomiarów obowiązkowych w 1992 roku 1994 225
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza woj. bydgoskiego za rok 1993 1994 224
Stan czystości wód za 1993 rok 1994 223
1993 rok    
Pomiary składu spalin samochodowych w 1993 r. 1993 222
Ocena stanu środowiska w mieście 1993 221
Podstawowa ocena stanu środowiska woj. bydgoskiego za rok 1992 1993 220
Ocena stanu czystości wód jezior: Biskupińskiego, Weneckiego, Oćwieckiego na podst. badań w 1992 r. 1993 219
Ocena stanu czystości wód jeziora Zamartego na podst. badań w 1992 r. 1993 218
Ocena stanu czystości wód jeziora Karsińskiego na podst. badań w 1992 r. 1993 217
Ocena stanu czystości wód jeziora Jezuickiego na podst. badań w 1992 r. 1993 216
Ocena stanu czystości wód jeziora Borówno na podst. badań w 1992 roku 1993 215
Ocena stanu czystości wód jeziora Ostrowskiego na podst. badań w 1991 r. 1993 214
Stan czystości wód za 1992 r. 1993 213
Opracowanie pomiarów imisji w rejonie Zakładów Chemicznych „ORGANIKA – ZACHEM" na podst. badań w 1992 r. 1993 212
1992 rok    
Ocena stanu czystości Kulawy i Kłonecznicy na podst. badań w 1991 roku 1992 211
Ocena czystości Zbrzycy na podst. badań w 1991 r. 1992 210
Ocena stanu czystości jeziora Zamarłe na podst. badań w 1991 r. 1992 209
Ocena stanu czystości jeziora Wolickiego na podst. badań w 1991 r. 1992 208
Ocena stanu czystości Strugi Kicz na podst. badań w 1991 r. 1992 207
Ocena stanu czystości jezior: Laska, Książe, Długie, Parszczenica i Śluza na podst. badań w 1991 r. 1992 206
Opracowanie pomiarów imisji w rejonie Zakładów Chemicznych „ ORGANIKA – ZACHEM" na podst. badań w 1991 r. 1992 205
Ocena stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego woj. bydgoskiego za rok 1991 1992 204
Ocena stanu czystości Raciąskiej Strugi na podst. badań w 1990 r. 1992 203
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego na podst. Badań w 1991r. 1992 202
Ocena stanu czystości jeziora Śpierewnik na podst. badań w 1991 r. 1992 201
Zakłady uciążliwe dla środowiska – Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-ZACHEM" 1992 200
Zakłady uciążliwe dla środowiska naturalnego woj. bydgoskiego – Janikowskie Zakłady Sodowe 1992 199
Ocena stanu czystości wód jeziora Małego Łownego na podst. Badań w 1991 r. 1992 198
1991 rok    
Ocena stanu czystości wód rzeki Mątawy na podst. badań w 1990 r. 1991 197
Ocena stanu czystości wód jeziora Radodzierz na podst. badań w 1990 r. 1991 196
Mapa akustyczna m. Nakła 1991 195
Mapa akustyczna m. Kcyni 1991 194
Ocena stanu czystości Jez. Popielewskiego 1991 193
Ocena stanu czystości wód Zalewu Koronowskiego na podstawie badań w 1990 r. 1991 192
Charakterystyka zakładów uciążliwych dla powietrza atmosferycznego na terenie woj. bydgoskiego 1991 191
Charakterystyka najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska woj. bydgoskiego 1991 190
Zakład Hodowli Pstrąga - Mylof 1991 189
Ocena stanu czystości rzeki Rokitki na podst. badań w 1989 r. 1991 188
Ocena stanu czystości wód Jez. Tonowskiego na podst. badań w 1989 roku 1991 187
Charakterystyka gospodarki odpadami w zakładach woj. bydgoskiego 1991 186
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego woj. bydgoskiego w 1990 r. 1991 185
Bydgoszcz - mapa akustyczna 1991 184
Czersk - mapa akustyczna 1991 183
Chojnice - mapa akustyczna 1991 182
Inowrocław - mapa akustyczna 1991 181
Ocena stanu czystości wód zbiornika Pakoskiego na podst. badań w 1989r 1991 180
Ocena stanu czystości wód rzeki Wełny na podst. badań w 1989 1991 179
Pomiary wykonane w roku 1990 w rejonie Zakładów Chemicznych "ORGANIKA-ZACHEM" oraz CZU w Bydgoszczy 1991 178
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego na podst. badań w 1990r. 1991 177
Pomiary spalin samochodowych w 1990 r. 1991 176
1990 rok    
Źródła zanieczyszczeń oraz stan czystości wód m. Kruszwicy 1990 175
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego m. Kruszwicy 1990 174
Mapa akustyczna m. Kruszwicy 1990 173
Wpływ ścieków Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu na jakość wód rzeki Wisły 1990 172
Ocena stanu czystości wód rzeki Kcyninki na podst.badań z 1989 r. 1990 171
Ocena stanu czystości Jez. Charzykowskiego na podst. badań w 1989 roku 1990 170
Ocena stanu czystości Jez. Plesno na podst. badań w 1989 r. 1990 169
Ocena stanu czystości Sępolenki na podst. badań w 1988 r. 1990 168
Ocena stanu czystości powietrza atmosferycznego woj. bydgoskiego w 1989 r. 1990 167
Ocena gospodarki wodno-ściekowej SKR-ów woj. bydgoskiego na podst. wyników kontroli przeprowadzonych w latach 1988-1989 1990 166
Ocena stanu czystości Jez. .Okonińskiego na podst. badań w1988 r. 1990 165
Pomiary imisji ZACHEM-u i CZU w 1989 r. 1990 164
Systemy informatyczne i programy komputerowe opracowane i eksploatowane w latach 1986-89 1990 163
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego na podst. badań w 1989r. 1990 162
Ocena stanu czystości rzeki Brdy na podstawie badań w 1988 r 1990 161
1972-1989    
Ocena stanu czystości rz. Kamionki na podstawie badań w 1988 1989 160
Ocena czystości Jeziora Mochel na podstawie badań w 1988 r. 1989 159
Ocena stanu czystości Jez. Żnińskiego Małego na podst. badań w 1988 r. 1989 158
Ocena stanu czystości Jez. Ślepego i Jez. Długiego na podst. badań w 1988r. 1989 157
Ocena czystości powietrza atmosferycznego na podst. badań w 1988 r. 1989 156
Ocena stanu zanieczyszczenia Jez. Szydłowskiego na podst. badań WOBiKS w 1987 r. 1989 155
Pomiary imisji ZACHEM-u i CZU w 1988 r. 1989 154
Ocena stanu zanieczyszczenia Jez. Dobrylewskiego na podst. badań WOBiKS w 1987 1989 153
Ocena stanu czystości wód Noteci Wsch. i Połączonej na podst. badań w 1987 r. 1989 152
Ocena stanu zanieczyszczenia wód rzek Panny i Noteci Zach. na podst. badań WOBiKS w 1987 r. 1989 151
Ocena stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych woj. bydgoskiego w 1988 r. 1989 150
Ocena stanu zanieczyszczenia wód Gąsawki na podst. badań WOBiKS w 1987 r. 1988 149
Ocena stanu zanieczyszczenia Jez. Sobiejuskiego na podst. badań WOBiKS w 1987 r. 1988 148
Ocena stanu zanieczyszczenia Jez.Gąsawskiego i Jez.Godawskiego na podst.badań WOBiKS w 1987 r. 1988 147
Ocena stanu czystości powietrza atmosferycznego w woj.bydgoskim w 1987 r. 1988 146
ZACHEM 1987 r. - pomiary imisji 1988 145
Hałas drogowy m. Świecie w latach 1979-1987 1988 144
Ocena czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego w 1987 r 1988 143
Mapa akustyczna m.Kamień Krajeński - hałas drogowy 1988 142
Ocena stanu zanieczyszczenia Jeziora Somińskiego i J. Kruszyńskiego na podstawie badań w 1986 r. 1988 141
Ocena stanu czystości Zbrzycy na podstawie badań przeprowadzonych w 1986 r. 1987 140
Ocena stanu czystości Szumionki na podstawie badań przeprowadzonych w 1986 1987 139
Ocena stanu czystości Bielskiej Strugi na podstawie badań przeprowadzonych w 1986 r. 1987 138
Komunikat o stanie czystości Jeziora Niedźwiedź na podstawie badań przeprowadzonych w 1986r. 1987 137
Komunikat o stanie czystości Czerskiej Strugi na podstawie badań przeprowadzonych w 1986r. 1987 136
Ocena poziomu zanieczyszczenia Jeziora Gopła na podstawie badań przeprowadzonych w 1985r. 1987 135
Ocena czystości Jeziora Sępoleńskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 1986 r. 1987 134
Ocena czystości Jeziora Ostrowite na podstawie badań przeprowadzonych w 1986r 1987 133
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczenia oraz przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, hałasu komunikacyjnego, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów m. Kruszwicy 1987 132
Ocena stanu czystości Strugi Niechwaszcz na podstawie badań WOBiKS w 1985-1986 r. 1987 131
Ocena stanu czystości powietrza atmosferycznego województwa w 1986 roku. 1987 130
Pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego w Koronowie w 1986 (porównanie z 1982r.) 1987 129
Mapa akustyczna miasta Nowe n/W 1987 128
Mapa akustyczna miasta Więcborka 1987 127
Pomiary imisji - ORGANIKA-ZACHEM w 1986 r. 1987 126
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych woj. Bydgoskiego na podstawie badań w 1986r. 1987 125
Ocena stanu czystości wód Jeziora Rogowskiego na podstawie badań w 1985 r. 1986 124
Mapa akustyczna Solca Kujawskiego 1986 123
Ocena stanu czystości rzeki Wdy w 1985 r. 1986 122
Stan czystości powietrza atmosferycznego w woj. bydgoskim w 1985 r. 1986 121
Stan czystości Jeziora Palędzie 1986 120
Jezioro Borówno - 1985 r.- ocena stanu zanieczyszczenia 1986 119
Jezioro Kamienieckie - 1985 r.- ocena stanu zanieczyszczenia 1986 118
Pomiary imisji w 1985 r.- ZACHEM 1986 117
Mapa akustyczna miasta Trzemeszna 1985 116
Komunikat o stanie czystości wód Strugi Raciąskiej na podstawie badań w 1984 r. 1985 115
Ocena poziomu zanieczyszczenia Jeziora Gopło na podstawie badań w 1985 r. 1985 114
Stan czystości powietrza atmosferycznego w województwie w 1984r 1985 113
Komunikat o stanie zanieczyszczenia rzeki Kicz na podstawie badań WOBiKS w 1978 r. i w 1984 r. 1985 112
Stan czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego w 1985 r. 1985 111
Ocena stanu środowiska miasta i gminy Trzemeszno 1985 110
Mapa akustyczna m. Strzelna 1985 109
Jezioro Wiecanowskie – ocena stanu zanieczyszczenia 1985 108
Komunikat o stanie czystości wód rzeki Mątawy na podstawie badań WOBiKS w 1984 r. 1985 107
Jezioro Cekcyńskie i Drzycimskie – ocena stanu czystości na podstawie badań w 1984 r. 1985 106
System CHJW – Statystyczne oceny jakości wód 1985 105
Ocena poziomu zanieczyszczenia Jeziora Jezuickiego na podstawie badań przeprowadzonych w 1984 r. 1985 104
Ocena stanu czystości Zalewu Koronowskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 1983 r. 1985 103
Mapa akustyczna Kruszwicy – hałas drogowy 1985 102
ZACHEM – imisja 1984 r. 1985 101
Mapa akustyczna m. Pakość – hałas drogowy 1984 100
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych woj. bydgoskiego badanych w 1984 r. 1985 99
Weryfikacja jezior : Szarlej - 1970 ,Wolickie - 1973/74, Mogileńskie - 1973/74 wg. „ Instrukcji Wdrożeniowej" IKS 1984 98
Statystyczne charakterystyki jakości wody 1984 97
Ocena poziomu zanieczyszczeń jeziora Więcborskiego w 1983 r. 1984 96
Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne – ocena sprawności małych oczyszczalni 1984 95
Zagospodarowanie Zlewni Kotomierzycy 1984 94
Stan czystości powietrza atmosferycznego w woj. bydgoskim w 1983 roku 1984 93
Pomiary imisji ZACHEM 1983 r. 1984 92
Ocena uciążliwości zakładów z dzielnic: Kapuściska, Wyżyny i Czersko Polskie w 1983r 1984 91
Mapa akustyczna m.Mogilna 1984 90
Ocena czystości Jez. Foluskiego na podst. Badań przeprowadzonych w 1982 r. 1983 89
Ocena poziomu zanieczyszczeń Jeziora Charzykowskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 1982 r 1983 88
Obliczanie stężeń gwarantowanych 1983 87
Kcynka 1983 86
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczeń oraz przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ,hałasu komunikacyjnego, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów m. Inowrocławia 1983 85
PGR Kusowo 1983 84
Gorzelnie 1980 – 1983 r. 1983 83
Jezioro Wolskie w 1982 r. 1983 82
Ocena czystości Jeziora Żedowskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 1982 r. 1983 81
Ocena czystości jezior na podstawie badań przeprowadzonych w 1982 roku 1983 80
Informacja o stanie zanieczyszczenia Jeziora Wegner 1983 79
Oddziaływanie IZOPOL-u w Trzemesznie na otoczenie 1983 78
Struga Jarcewska 1982 r. 1983 77
Cukrownie bydgoskie – gospodarka wodno-ściekowa 1983 76
Stan czystości powietrza atmosferycznego w woj. bydgoskim w 1982 roku 1983 75
Informacja o wykonaniu pomiarów obowiązkowych za 1982 r 1983 74
Pomiary imisji ZACHEM 1983 73
Dzielnica Bydgoszcz – Wschód ( zagrożenie wód i powietrza atm.) 1983 72
Opracowanie rocznych pomiarów opadów pyłu dla SPOMASZ w Bydgoszczy 1983 71
Źródła zanieczyszczeń i stan czystości wód – Sępolenka 1981 1982 70
Poziom hałasu komunikacyjnego w Bydgoszczy w 1982 r. 1983 69
Poziom hałasu w parkach Bydgoszczy i Inowrocławia 1983 68
Mapa akustyczna Koronowa - hałas drogowy 1982 67
Ocena czystości jeziora Zioło 1982 66
Wpływ Kombinatu Maszyn Przem. ZREMB-MAKRUM w Bydgoszczy na powietrze atmosferyczne 1983 65
Ocena czystości rzeki Wdy 1981 64
Ocena czystości jeziora Ostrowieckiego 1982 63
Rzeka Kamionka 1981 1982 62
Jezioro Ostrowskie 1975 - 1982 1982 61
Pola irygacyjne w Bydgoszczy 1982 60
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczenia oraz przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów m. Koronowa 1981 59
Poziom hałasu komunikacyjnego w 1981 r. 1981 58
Opracowanie wyników rocznych pomiarów opadu pyłów i stężenia SO2 dla gazowni Chojnice- Czersk 1982 57
Wykonywanie pomiarów obowiązkowych za rok 1981 -ochrona powietrza 1981 56
Stan czystości powietrza w woj. bydgoskim w 1981 r. 1982 55
Zmodyfikowana metoda obliczania stężeń pyłu w przewodach oraz emisji pyłu i SO2 dla pomiarów wykonywanych aparaturą typu PKK-2 1982 54
Opracowanie pomiarów imisji w rejonie wysypiska IZOPOL w Trzemesznie 1982 53
Pomiar imisji ZACHEM-u w 1981 r. 1982 52
Pomiar stężenia ołowiu w roku 1981 1982 51
Wyniki rocznych pomiarów opadu pyłów i wskazań SO2 dla Gazowni : Inowrocław , Strzelno , Pakość , Żnin 1982 50
Obliczenia stężeń miarodajnych 1982 49
Zbiornik Pakoski 1972 - 1980 r. 1981 48
Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych w cukrowniach woj. bydgoskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 1981 47
Jezioro Popielewskie w świetle badań WOBiKS w latach 1974-1980 1981 46
Mapa akustyczna m. Żnin - hałas drogowy 1981 45
Mapa akustyczna m. Nakła - hałas drogowy 1981 44
Charakterystyka stanu gosp. wodno-ściekowej, odpadów i powietrza atmosferycznego m. Sępólno Kraj. 1981 43
Źródła zanieczyszczenia i stan czystości wód Strugi Orlej 1980 42
Bibliografia opracowań WOBiKS w Bydgoszczy 1958-1980 1980 41
Wybrane zagadnienia z działalności WOBiKS w latach 1958-1980 1980 40
Stan czystości jezior w zlewni Strugi Krówki 1980 39
Raport o stanie zagrożenia jezior punktowymi źródłami zanieczyszczeń w woj. bydgoskim 1980 38

Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczenia m. Żnin- opracowanie syntetyczne - opracowanie informacyjne

1980 37
Pomiary obowiązkowe 1979 r. 1980 36
Badania stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznego na trasach komunikacyjnych m. Bydgoszczy 1980 35
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w woj. bydgoskim -1979 r 1980 34
Opracowanie rocznych pomiarów opadów, pyłów i wskaźnika SO2 w AGROMET-INOFAMA w Inowrocławiu 1980 33
Podsumowanie kontroli kompleksowej PGR Mrocza 1980 32
Podsumowanie kontroli kompleksowej PGR Wojnowo 1980 31
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczeń oraz przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, gosp.wodno-ściekowej i odpadów m. Tucholi 1980 30
Źródła zanieczyszczenia i stan czystości wód Wisły w granicach woj. bydgoskiego na podst. Badań w latach 1978-1979 r. 1980 29
Hałas komunikacyjny Bydgoszczy 1979 r. 1980 28
Hałas kolejowy – Bydgoszcz – Poznań 1980 27
Mapa akustyczna Świecia – hałas drogowy 1980 26
Podsumowanie pomiarów składu spalin samochodowych, wykonywanych w 1979 r. 1980 25
Pomiary imisji – ZACHEM 1980 24
Stan urządzeń odpylających w woj. bydgoskim w 1978 r. 1979 23
Stan czystości powietrza atmosferycznego woj. bydgoskiego w 1978r.i porównanie z 1977 1979 22
Charakterystyka stanu i źródeł zanieczyszczenia oraz przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza, gosp.wodno-ściekowej i odpadów m. Świecia 1979 21
Ocena czystości J. Karsińskiego, Łąckiego i Dybrzk na podstawie badań monitoringowych 1978 20
Źródła zanieczyszczenia i ocena czystości wód Noteci Zachodniej, Panny, Gąsawki 1978 19
Źródła zanieczyszczenia i ocena czystości wód Noteci Wschodniej i Połączonej w granicach woj. bydgoskiego 1978 18
Charakterystyka stanu źródeł zanieczyszczenia oraz przedsięwzięcia dla ochrony powietrza atmosferycznego m. Nakła n/N 1978 16

Ocena czystości i aktualnego stanu zabezpieczeni J. Charzykowskiego przed zanieczyszczeniem i eutrofizacją

1977 15
Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego m. Chojnice 1976 14
Komunikat o stanie czystości wód płynących badanych w 1974 r. przez WOBiKS 1976 13
Program poprawy czystości powietrza atmosferycznego m.Bydgoszczy 1976 12
Charakterystyka stanu zanieczyszczenia Brdy na podstawie badań przeprowadzonych w 1972 i 1974 r. 1975 11
Program poprawy czystości powietrza atmosferycznego dla m. Włocławka 1974 10
Program poprawy czystości powietrza atmosferycznego dla m. Grudziądza 1974 9
Program poprawy czystości powietrza atmosferycznego dla miasta Torunia 1973 8
Raport o stanie czystości wód rzeki Drwęcy w świetle badań laboratoryjnych w 1972 r. 1973 6
Program poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego dla miasta Inowrocławia – materiały wyjściowe 1973 5
Kary za szkodliwe zanieczyszczenie wód w woj. bydgoskim –materiały analityczne 1973 4
Program ochrony środowiska regionu bydgoskiego. Materiały wyjściowe (Główne kierunki rozwoju społ.-gosp. regionu bydg. w latach 1971-90 oraz jego wpływ na środowisko człowieka 1973 3
Ochrona Środowiska tematem Sesji WRN 1972 2
III otwarty konkurs w zakresie zmniejszania ilości ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń. 1972 1
     


bannerr