AAA Wysoki kontrast

Badania prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2011 roku zgodnie z wytycznymi GIOŚ wykonane były w 12 punktach na terenie trzech wybranych obszarów województwa:

• obszar nr 1 – Szubin (4 stanowiska badawcze)

• obszar nr 2 – Brodnica (4 stanowiska badawcze)

• obszar nr 3 – Rypin (4 stanowiska badawcze).

W każdym z tych obszarów wyznaczono jedno stanowisko do monitoringu ciągłego. Na terenie ww. obszarów przeprowadzono pomiary służące do wyznaczenie wskaźników długookresowych. Liczba pomiarów na każdym z monitorowanych stanowisk wyniosła 8 dób w ciągu roku, z czego:

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie wiosennym,

• 1 doba w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie letnim,

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie jesienno-zimowym.

Ponadto wykonano pomiary dwudobowe służące do określania równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy na 12 stanowiskach w miejscowościach: Gniewkowo, Grudziądz oraz Brześć Kujawski.

  

BRODNICA

BRZEŚĆ KUJAWSKI

GNIEWKOWO

GRUDZIĄDZ

RYPIN

SZUBIN

                               
               punkty_2011                 
 

bannerr