Drukuj

Stacje mobilne

Od 1992 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi monitoring hałasu komunikacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

Badania poziomu dźwięku wykonywane są cyklicznie według ujednoliconych zasad i metod w ustalonej sieci punktów.

Zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania i dokonuje oceny klimatu akustycznego terenów nie objętych obowiązkiem wykonywania map akustycznych tj. aglomeracji poniżej 100 tys. mieszkańców oraz liniowych źródeł hałasu o mniejszym natężeniu ruchu (drogi - poniżej 3 mln rocznie, linie kolejowe - poniżej 30 tys. pociągów rocznie).

Wyniki pomiarów wykonane stacjami mobilnymi:

                                       
 2011      2012    2013     2014    2015   2016   2017  
   
   

27092011500