AAA Wysoki kontrast

Badania prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2013 roku zgodnie z wytycznymi GIOŚ wykonane były w 11 punktach na terenie trzech wybranych obszarów województwa:

• obszar nr 1 – Kruszwica (4 stanowiska badawcze)

• obszar nr 2 – Łasin (3 stanowiska badawcze)

• obszar nr 3 – Ciechocinek (4 stanowiska badawcze).

W każdym z tych obszarów wyznaczono jedno stanowisko do monitoringu ciągłego. Na terenie ww. obszarów przeprowadzono pomiary służące do wyznaczenie wskaźników długookresowych. Liczba pomiarów na każdym z monitorowanych stanowisk wyniosła 8 dób w ciągu roku, z czego:

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie wiosennym,

• 1 doba w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie letnim,

• 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba w czasie weekendu – w okresie jesienno-zimowym.

Ponadto wykonano pomiary dwudobowe służące do określania równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy na 12 stanowiskach w miejscowościach: Grudziądz, Inowrocław oraz Aleksandrów Kujawski.

 

 

 

 

 

KRUSZWICA

ŁASIN

CIECHOCINEK

GRUDZIĄDZ

INOWROCŁAW

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

                               
               punkty 2013                 

bannerr