AAA Wysoki kontrast

Monitoring powietrza

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2019 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2019 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 36 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 38 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 49 do 31 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 25 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 20 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 8 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 18 do 31 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 31 do 31 grudnia
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 30 do 31 grudnia
10  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 25 do 31 grudnia
11  Włocławek, ul. Kaliska automatyczny 23 do 31 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 16 do 31 grudnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 11 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 30 do 31 grudnia
15  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 3 od 13 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 12 do 31 grudnia
17  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 15 do 31 grudnia
18  Mogilno, ul. Kościuszki automatyczny 28 do 31 grudnia
19  Mogilno, ul. Kościuszki manualny 28 do 31 grudnia
20  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 48 do 31 grudnia
21  Koniczynka, powiat toruński manualny 13 do 31 grudnia
22  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 7 do 31 grudnia
23  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 2 do 31 grudnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2017 rok

 2018 rok

 2019 rok

średnia z 3 lat 

(2017-2019)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul Warszawska 1 6 7 (do 31 XII) 5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 0 19 4 (do 31 XII) 8
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - 22 - 22

strefa PL0403 miasto Włocławek

4
 Włocławek, ul. Chełmicka 3 - -
3
5  Włocławek, ul. Kaliska - - 6 (do 31 XII) 6

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

6
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 2 16 11 (do 31 XII) 10
7  Koniczynka, powiat toruński 1 19 3 (do 31 XII) 8
8  Wieniec Zdrój, ul. Wieniecka - - 24 (do 31 XII) 24
9
 Zielonka, Bory Tucholskie 2 17 29 (do 31 XII) 16

Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

Aktualizacja: 5 lutego 2020 r.

 

bannerr