AAA Wysoki kontrast

Monitoring powietrza

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2018 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2018 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2018 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 81 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 81 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 85 do 31 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 43 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 41 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 34 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 52 do 31 grudnia
8  Toruń, ul. Storczykowa 124 automatyczny 67
do 31 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

9  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 69 do 31 grudnia
10  Włocławek, ul. Okrzei manualny 72 do 31 grudnia
11  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 64 do 31 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 71 do 31 grudnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 37 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 82 do 31 grudnia
15  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 88 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 39 do 31 grudnia
17  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 37 do 31 grudnia
18  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 84 do 31 grudnia
19  Koniczynka, powiat toruński manualny 44 do 31 grudnia
20  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 26 do 31 grudnia
21  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 11 do 31 grudnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2016 rok

 2017 rok

 2018 rok

średnia z 3 lat 

(2016-2018)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska 7 1

6 (do 31.12)

5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 1 0 19 (do 31.12) 7
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - - 22 (do 31.12) 22

strefa PL0403 "miasto Włocławek"

4
 Włocławek ul. Chełmicka - 3 -
3

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

5
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 10 2 16 (do 31.12) 9
6
 Inowrocław, Mątwy 4 - - 4
7
 Koniczynka, powiat toruński 9 1 19 (do 31.12) 10
8
 Zielonka, Bory Tucholskie 14 2 17 (do 31.12) 11

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2018 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2018.

 

Aktualizacja: 28 marca 2019 r.

 

bannerr