AAA Wysoki kontrast

Monitoring powietrza

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2014 r.

Informujemy, że aktualnie w 2014 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2014 roku, z którego pochodzą dane

 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1

 Bydgoszcz, ul. Warszawska

automatyczny

74

do 31 grudnia

2

 Bydgoszcz, Plac Poznański

automatyczny

104

do 31 grudnia

3

 Bydgoszcz, Plac Poznański

manualny

62

do 31 grudnia

 strefa PL0402 „miasto Toruń”

4

 Toruń, ul. Dziewulskiego 1

automatyczny

32

do 31 grudnia

5

 Toruń, ul. Dziewulskiego 1

manualny

49

do 31 grudnia

6

 Toruń, ul. Przy Kaszowniku

automatyczny

54

do 31 grudnia

7

 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12

automatyczny

78

do 31 grudnia

 strefa PL0403 „miasto Włocławek”

8

 Włocławek, ul. Okrzei

automatyczny

76

do 31 grudnia

9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 81

do 31 grudnia

10

 Włocławek ul. Sielska 3

manualny

33

do 31 grudnia

 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

11

 Ciechocinek, ul. Tężniowa

manualny

45

do 31 grudnia

12

 Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27

manualny

85

do 31 grudnia

13

 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51

automatyczny

90

do 31 grudnia

14

 Inowrocław, ul. Solankowa

automatyczny

61

do 31 grudnia

15

 Inowrocław, ul. Solankowa

manualny

28

do 31 grudnia

16

 Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi

manualny

142 do 31 grudnia

17

 Koniczynka, powiat toruński

manualny

68

do 31 grudnia

18

 Zielonka, Bory Tucholskie

manualny

11 do 31 grudnia


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:

Lp.

 

Lokalizacja stacji

 

Liczba dni z przekroczeniem 

 2012 rok

 2013 rok

 2014 rok

średnia z 3 lat 

(2012-2014)

 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1
 Bydgoszcz, ul. Warszawska
10 8
7 (do 31.12.)
8
 strefa PL0402 „miasto Toruń”
2
 Toruń, ul. Dziewulskiego 1
8
 6
3 (do 31.12.)
6
 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”
3
 Ciechocinek, ul. Tężniowa
6
 9
-
8
4
 Koniczynka, powiat toruński
7
 22
23 (do 31.12.)
17
5
 Zielonka, Bory Tucholskie
16
 21
16 (do 31.12.)
18

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

Podana w tabelach liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu oparta została na zweryfikowanych rocznych seriach pomiarowych.

 

Aktualizacja: 10 luty 2015 r.                                                                                                           

bannerr