AAA Wysoki kontrast

Monitoring powietrza

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2015r.

Informujemy, że aktualnie w 2015 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp. Lokalizacja stacji Rodzaj pomiaru Liczba przekroczeń    Okres 2015 roku, z którego pochodzą dane
 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”
1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 51 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 73 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański manualny 73 do 31 grudnia
 strefa PL0402 „miasto Toruń”
4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 42 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 48 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 40 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 56 do 31 grudnia
 strefa PL0403 „miasto Włocławek"
8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 59 do 31 grudnia
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 68 do 31 grudnia
10  Włocławek ul. Sielska 3 manualny 41 do 31 grudnia
11  Włocławek, ul. Chełmicka automatyczny 53 do 31 grudnia
 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”
12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 65 do 31 grudnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 43 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 84 do 31 grudnia
15  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 83 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 44 do 31 grudnia
17  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 42 do 31 grudnia
18  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 109 do 31 grudnia
19  Koniczynka, powiat toruński manualny 58 do 31 grudnia
20  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 10 do 31 grudnia


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 
 2013 rok  2014 rok  2015 rok

średnia z 3 lat 

(2013-2015)

 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”
1  Bydgoszcz, ul. Warszawska 8 7 13 (do 31.12.) 9
 strefa PL0402 „miasto Toruń”
2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 6 3 21 (do 31.12.) 10
 strefa PL0403 "miasto Włocławek"
3 Włocławek ul. Chełmicka - - 33 (do 31.12.) 33
 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”
4  Ciechocinek, ul. Tężniowa 9 - 14 (do 31.12.) 12
5  Koniczynka, powiat toruński 22  23 23 (do 31.12.) 23
6  Zielonka, Bory Tucholskie 21 16 21 (do 31.12.) 19

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2015 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2015.

Aktualizacja: 4 kwietnia 2016 r.  

bannerr