AAA Wysoki kontrast

[Aktualizacja z dnia 06.09.2019 r.] Komunikatu o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do tut. Inspektoratu, dotyczących sposobu przekazania informacji umożliwiających logowanie, WIOŚ w Bydgoszczy proponuje, aby stosowne informacje przekazywać poprzez:

- osobiste dostarczenie loginu, hasła oraz instrukcji logowania do siedziby WIOŚ, lub

- wysłanie ich pocztą, zamieszczając w dwóch kopertach, tj. przesyłając je w sposób określony dla dokumentów chronionych o klauzuli „zastrzeżone”.

bannerr