Drukuj

Komunikat o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że nowelizacją ustawy o odpadach określony został obowiązek następującej treści:

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności” (ustawa o odpadach, art. 25 ust. 6h).

Wobec powyższego dane umożliwiające logowanie powinny zostać przekazane niezwłocznie, bez wezwania do ich udostępnienia, w wybranej przez Państwa formie w sposób zapewniający zachowanie ich w poufności.