AAA Wysoki kontrast

Pył pustynny nad Polską

Informujemy, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza w województwie kujawsko - pomorskim mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu zawieszonego. Związane jest to z prognozowanym napływem mas powietrza z rejonu saharyjskiego, wnoszących nad Polskę pył pustynny. Udział transportu naturalnego pyłu zawieszonego z rejonów suchych może mieć istotny wpływ zarówno na pogorszenie widoczności, skład aerozolu w powietrzu, jak i na obserwowane poziomy stężeń pyłu zawieszonego.

 

Prognoza na 11 czerwca:

pyl 11 czerwca

 

Prognoza na 13 czerwca:

pyl 13 czerwca

Źródło map: https://atmosphere.copernicus.eu

bannerr