AAA Wysoki kontrast

Pył w powietrzu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2019) na stacjach automatycznego monitoringu powietrza notuje się bardzo wysokie stężenia: jednogodzinne pyły zawieszonego PM10. Związane jest to z porywistym wiatrem z południa podrywającym z powierzchni ziemi cząstki pyłu. Zjawisko to szczególnie dobrze widoczne jest na terenach wiejskich, gdzie, wobec braku dobrze wykształconej pokrywy roślinnej na polach uprawnych występuje intensywna erozja wietrzna. Może ona powodować lokalne pogorszenie widoczności na drogach. Ponadto, napływające masy powietrza z rejonu saharyjskiego wnoszą nad Europę pył pustynny. Prognozy przewidują, że dotrze on także nad Polskę.

bannerr