AAA Wysoki kontrast

Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01.01.2019 r. jest możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii poza godzinami pracy Inspektoratu. Aktualne numery telefonów dyżurnych umieszczone są w zakładce Kontakt oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

bannerr