AAA Wysoki kontrast

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy


W dniu 16 stycznia 2019 roku Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska złożył wizytę w Bydgoszczy. Wspólnie z Panem Mikołajem Bogdanowiczem - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Panią Elwirą Jutrowską – Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska uczestniczył w briefingu prasowym, którego tematem była reforma Inspekcji Ochrony Środowiska.
W trakcie briefingu podkreślono, że ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji.
Przyjęcie nowych rozwiązań ustawowych pozwoli na zwiększenie efektywności w walce z „szarą strefą” – przestępczością związaną z gospodarką odpadami oraz usprawni organizacyjno-finansowe funkcjonowanie Inspekcji.
Ponadto Minister Paweł Ciećko potwierdził informacje o wzmocnieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dodatkowymi etatami.
Wizyta była też okazją do spotkania się Pana Ministra z pracownikami i zapoznania z warunkami pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

mc1

mc2

mc3

mc4

mc5

bannerr