AAA Wysoki kontrast

Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), w związku z czym ta jednostka Inspekcji Ochrony Środowiska przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będzie funkcjonował Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska  w Bydgoszczy (RWMŚ) oraz Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) oddział w Bydgoszczy z Pracowniami w Bydgoszczy i Włocławku. Obsługa automatycznych stacji pomiarowych prowadzona będzie przez pracowników CLB, w ramach Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza.

bannerr