AAA Wysoki kontrast

Audit zewnętrzny PRS S.A.

W dniu 05.11.2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został coroczny audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności poszczególnych procesów w naszej Instytucji. System Zarządzania Jakością funkcjonuje w Inspektoracie już od 2006 roku, a potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych zgodnie z europejskimi standardami jest Certyfikat Jakości ISO 9001:2015.

Wdrożony system zarządzania jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne naszego Inspektoratu, z wyłączeniem Laboratorium, które już od 1998 roku posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami norm z serii PN-EN ISO/IEC 17025.

certyfikat 2018

bannerr