AAA Wysoki kontrast

Program CZYSTE POWIETRZE

We wrześniu na terenie całego kraju, w tym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami gmin w ramach realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

     Spotkania w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Bankiem Ochrony Środowiska, składają się z trzech bloków tematycznych:
- edukacja ekologiczna,
- możliwości uzyskania dofinansowania,
- prawidłowe ubieganie się o dofinansowanie.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029.

Koordynatorem Programu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W spotkaniach uczestniczą pracownicy WIOŚ w Bydgoszczy prezentujący stan powietrza atmosferycznego na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.


Szczegółowe informacje (harmonogram spotkań) na stronie internetowej WFOŚiGW.

 

czyste powietrze

bannerr