AAA Wysoki kontrast

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

ekochem 2018

 

W czasie akcji ratowniczo gaśniczej pożaru w Ekochem Głogowo w dniu 22 lipca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadził pomiary stanu zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego w najbliższym sąsiedztwie źródła pożaru.

Pomiary wykonane w odległości około 150 m od Ekochem, o godzinie 16:00, na zawietrznej, w chmurze zanieczyszczeń wykazały obecność:

            -  amoniaku

            -  śladowych ilości kwasu azotowego dymiącego.

Pomiary wykonane w odległości około 400 m od źródła pożaru, na zawietrznej, w chmurze zanieczyszczeń, w sąsiedztwie najbliższej zabudowy mieszkaniowej o godz. 17: 30 wykazały obecność:

            - amoniaku

            - śladowych ilości kwasu azotowego dymiącego

            - śladowych ilości acetonu

            - śladowych ilości glikolu etylenowego

            - śladowych ilości chlorku metylenu

            - śladowych ilości izopropanolu.

Pomiary powtórzone w tym samym miejscu o godz. 18:10-18:15 wykazały obecność

            - śladowych ilości amoniaku 

            - śladowych ilości kwasu azotowego dymiącego

            - śladowych ilości izopropanolu.

Nie stwierdzono natomiast obecności glikolu etylenowego, chlorku metylenu i acetonu.

W miejscu pomiaru wyczuwany był swąd spalenizny. 

Wyniki wszystkich serii pomiarowych były skorelowane z kierunkiem wiatru, powodującym przemieszczanie mas powietrza i umożliwiającym rozproszenie zanieczyszczeń w nim zwartych.

Bydgoszcz, 22.07.2018 r.

bannerr