AAA Wysoki kontrast

Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

W dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku odbyło się z inicjatywy Pana Lecha Szczepańskiego Komendanta Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

W spotkaniu uczestniczyli także: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Komendant Miejski Policji we Włocławku, Komendant Powiatowy Policji w Lipnie oraz przedstawiciel Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Zadaniem Zespołu jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwy rozwój przestrzeni turystycznej, jaką jest woda, szczególnie w okresie letnim.

Na posiedzeniu przedstawiono sprawozdania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny z działalności na wodach powiatu włocławskiego i lipnowskiego oraz omówiono stan przygotowania do sezonu wypoczynkowego.

Ponadto Pani Elwira Jutrowska Kujawko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawiła prezentację pt. „Działalność laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”. Uczestnicy spotkania mieli także okazję poznać specyfikę pracy  w Pracowni Laboratoryjnej we Włocławku.

bannerr