AAA Wysoki kontrast

Podsumowanie działań po pożarze w m. Wszedzień

wszedzen

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska w dniu 5 czerwca 2018 roku uczestniczyła w zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza podsumowaniu działań służb w związku z pożarem, który wybuchł w nocy z 28 na 29 maja 2018 r. we wsi Wszedzień.

WIOŚ od wczesnych godzin porannych w dniu 29 maja 2018 r. na miejscu zdarzenia podjął badania stanu środowiska. Uruchomione zostały dwa samochody wyposażone w specjalistyczną aparaturę, które dokonały pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

W trakcie kolejnych pomiarów przeprowadzonych w dniu 30 maja 2018 r. aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków chemicznych.

Pobrane próby wody z pobliskiego rowu melioracyjnego, zanieczyszczonego w wyniku akcji gaśniczej, na odcinku około 800 m tj. od miejsca pożaru do stanowiska poniżej pierwszej wybudowanej zapory charakteryzowały się m.in. mocno zasadowym odczynem. Przy ujściu do jeziora Wiecanowskiego zanieczyszczenia nie stwierdzono.

Badania wody będą kontynuowane, o ich wynikach WIOŚ będzie informował. W dalszym ciągu na bieżąco monitorowany jest stan zanieczyszczenia powietrza.

Obecny na spotkaniu Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej gen. Janusz Halak poinformował, że dzięki działaniom podjętym przez  Państwową Straż Pożarną gaszenie tego pożaru przy pomocy wody i piany ciężkiej przebiegło sprawnie pomimo, że opanowanie pożaru było zdaniem trudnym z uwagi na to, że objęty ogniem był prawie cały plac składowy. Spaleniu uległo około 30% składu, a budynki leżące na terenie składowiska udało się uratować.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Mirosław Elszkowski poinformował, że nadzór nad miejscem zdarzenia prowadziła policja, której akcja trwa do dziś i będzie trwała do zakończenia czynności procesowych. Ponadto  funkcjonariusze udrażniali drogi dla wozów straży pożarnej oraz zabezpieczali teren przed osobami postronnymi, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mogileńskiego zajmowali się działaniami prewencyjnymi, informując mieszkańców o zagrożeniu.

O badaniach stanu wody w Jeziorze Wiecanowskim, które prowadzi także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, poinformował dyrektor Jerzy Kasprzak. Wyniki ww. badań nie wykazały, że doszło do zanieczyszczenia wody w obszarze kąpieliska. Prosił jednak o ostrożność i sprawdzanie aktualnych komunikatów o stanie wody.

Ponadto Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz stwierdził, że celem jest jak najszybsze usunięcie odpadów z tego miejsca, ale jest to zadanie w głównej mierze starosty.

 

pod1

pod3

 Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

bannerr