AAA Wysoki kontrast

Misja wakacje - akcja promująca bezpieczny, aktywny i ekologiczny wypoczynek latem

 

W dniu 3 czerwca 2018 roku w Toruniu na Bulwarze Filadelfijskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wziął udział w festynie  „Misja wakacje” pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowano sprzęt pomiarowy, między innymi: do badań wód powierzchniowych (rutner, sonda, echosonda, ponton), do poboru ścieków, do pomiaru hałasu (specjalistyczny samochód wyposażony w aparaturę i mierniki) oraz do pomiarów czystości powietrza (tzw. samochód „chmura”).

Zakres badań monitoringowych i wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego zostały zaprezentowane na posterach.

Ponadto uczestnicy festynu  mieli okazję  obejrzenia  prezentacji multimedialnych dotyczących wód powierzchniowych oraz jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim.

Największe zainteresowanie uczestników pikniku wzbudził film o jeziorze Rudnickim Wielkim, sprzęt pomiarowy oraz poster prezentujący filtry z poborników pyłu zawieszonego PM2,5 rozmieszczonych w  punktach  województwa o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia powietrza, a także  przeznaczone dla dzieci edukacyjne  „Informatory smogowe”.

Obraz1

 

bannerr