AAA Wysoki kontrast

Wyniki badań środowiska w miejscowości Wszedzień w dniach 30.05.-1.06.2018 r.

wszedzen

 

W dniu 30 maja br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wykonał za pomocą spektrometru podczerwieni RAPIDPlus, zamontowanego na pojeździe, kolejne badania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie pożaru magazynowania odpadów w  miejscowości Wszedzień. Aparatura pomiarowa nie wykryła obecności związków chemicznych.

Również w dniu 30 maja i ponownie 1 czerwca przeprowadzono badania wody w rowie melioracyjnym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono silne zanieczyszczenie rowu na odcinku około 800 m tj. od miejsca pożaru do stanowiska poniżej pierwszej wybudowanej zapory. Woda na tym odcinku charakteryzowała się m.in. mocno zasadowym odczynem.  Zanieczyszczenia nie stwierdzono na wysokości przepustu rowu przez drogę do Chałupska. Brak było także symptomów zanieczyszczenia jeziora Wiecanowskiego. W dniu 1.06. nastąpiła poprawa parametrów wody zmagazynowanej w zbiorniku powyżej pierwszej zapory w stosunku do oznaczeń wykonanych w dniu 30.05 br. Jednak nadal pozostaje ona zanieczyszczona.

Resumując:

wody w rowie melioracyjnym są zanieczyszczone na odcinku około 800 m tj. od miejsca pożaru do stanowiska poniżej pierwszej wybudowanej przez PSP zapory. Przy ujściu do jeziora Wiecanowskie nie stwierdzono zanieczyszczenia. Na odcinku zanieczyszczonym rowu nie należy zbliżać się do jego brzegów.  Badania wody będą kontynuowane, o ich wynikach WIOŚ będzie na bieżąco informował.

bannerr