AAA Wysoki kontrast

Komunikat WIOŚ w związku z pożarem w firmie „Partners” Paliwa Alternatywne w Łabiszynie

Labiszyn

 

W dniu 13 maja 2018 r. około godziny 2300 w zakładzie zajmującym się produkcją paliwa alternatywnego w Łabiszynie wybuchł pożar.

Po otrzymaniu informacji pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy udali się na miejsce zdarzenia w celu oceny zanieczyszczenia środowiska w rejonie pożaru, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Ponadto, w dniach 14.05.2018 r. i 16.05.2018 r. wykonano dwie serie badań zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie pożaru zabudowań ww. firmy „Partners” Sp. z o.o. w celu stwierdzenia stopnia zagrożenia substancjami toksycznymi powstającymi przy spalaniu zgromadzonych odpadów.

Wyniki badań wskazały, że w dniu pożaru 14.05.2018 r. zarejestrowana została obecność lotnych związków organicznych, które występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska.

W dniu 16.05.2018 r. zarejestrowano takie związki jak: amoniak, aceton oraz etanol, które były obecne w powietrzu w wyniku przemian chemicznych substancji, które uległy spaleniu.

Wyniki pomiarów zarówno w pierwszej jak i drugiej serii pomiarowej, były skorelowane z kierunkiem wiatru powodującym przemieszczanie mas powietrza i umożliwiającym rozproszenie zanieczyszczeń w nim zwartych.

Po zakończeniu akcji gaśniczej jak będzie to tylko możliwe przeprowadzona zostanie kontrola ww. podmiotu.

Dalsze ewentualne działania WIOŚ w Bydgoszczy w przedmiotowej sprawie są uzależnione od ustaleń  kontroli.

bannerr