AAA Wysoki kontrast

Informator smogowy

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem w zakresie informacji o jakości powietrza, zarówno ze strony osób dorosłych, jak i dzieci, został opracowany „Informator smogowy”, który za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy będzie przekazany do szkół i przedszkoli w województwie kujawsko-pomorskim.

Informator przygotowany został w formie koła prezentującego jakość powietrza za pomocą sześciu wskaźników (od bardzo dobrej do złej jakości powietrza), dla których podano zalecenia dotyczące możliwości aktywności i przebywania na zewnątrz, w szczególności dla dzieci, osób starszych i chorych.

Wykorzystując informacje dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie lub posługując się aplikacją mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, placówki oświatowe będą miały merytoryczne dane o jakości powietrza, które w czytelny sposób za pomocą „Informatora smogowego” udostępnią również dzieciom i młodzieży.

Podjęta inicjatywa ma na celu edukację dzieci i młodzieży, a przez to również rodziców, w zakresie konieczności dbania o bardzo dobrą jakość powietrza i wspólną mobilizację w walce z zanieczyszczeniem powietrza, spowodowanym przede wszystkim spalaniem słabej jakości węgla, a często nawet odpadów.

informator smogowy obrazek

bannerr