Drukuj

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniach 3-6 lutego 2018 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (mała prędkość wiatru, niska temperatura powietrza, brak opadów) oraz z sezonem grzewczym (wzmożona emisja zanieczyszczeń z sektora bytowo - komunalnego), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zarejestrował na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza podwyższone stężenia zanieczyszczeń.   

W dniu 6 lutego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, określonego jako stężenie 24-godzinne 50 µg/m3, we Włocławku na stacji pomiarowej przy ul. Okrzei - odnotowano 55,8 µg/m3 przy wartości maksymalnej 1-godzinnej wynoszącej 159,2 µg/m3 oraz w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej - 56,9 µg/m3 przy wartości maksymalnej 1-godzinnej wynoszącej 120,5 µg/m3. Natomiast na pozostałych stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko – pomorskim stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 nie przekraczały wartość normatywnej.

 

więcej w załączniku