AAA Wysoki kontrast

Audit zewnętrzy PRS S.A. - 2015

W dniu 04.11.2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności poszczególnych procesów w naszej Instytucji. Zintegrowany System Zarządzania Jakością funkcjonuje w Inspektoracie już od 2006 roku, a potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych zgodnie z europejskimi standardami jest Certyfikat Jakości ISO 9001:2008.

Wdrożony system zarządzania jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne naszego Inspektoratu, z wyłączeniem Laboratorium, które już od 1998 roku posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami norm z serii PN-EN ISO/IEC 17025.

iso9001ok

 

 

 

bannerr