AAA Wysoki kontrast

IPPC

Informacja dotycząca instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych (art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 r., poz 672 z późn. zm.).

Ww. obowiązek dotyczy instalacji wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169).

Zgodnie z art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.  

W załączniku liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże - stan na 31.12.2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik: (ippc2017.pdf)ippc2017.pdf[ ]355 kB

bannerr