Drukuj

Dostęp do informacji

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Podstawę prawną udostępniania przez WIOŚ w Bydgoszczy informacji o środowisku i jego ochronie stanowią:

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne m.in., gdy:

Opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010 r., Nr 215, poz.1415, z późn. zm.) należy wpłacić na konto nr 08101010780078812231000000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul.Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w tytule wpisując znak sprawy nadany przez WIOŚ.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku