AAA Wysoki kontrast

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2016r.

Informujemy, że w 2016 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:

Lp. Lokalizacja stacji Rodzaj pomiaru Liczba przekroczeń    Okres 2016 roku, z którego pochodzą dane
 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”
1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 39 do 31 grudnia
2  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 60 do 31 grudnia
3  Bydgoszcz, Plac Poznański manualny 65 do 31 grudnia
 strefa PL0402 „miasto Toruń”
4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 26 do 31 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 30 do 31 grudnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 20 do 31 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 37 do 31 grudnia
 strefa PL0403 „miasto Włocławek"
8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 25 do 31 grudnia
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 42 do 31 grudnia
10  Włocławek ul. Sielska 3 manualny 38 do 31 grudnia
 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”
11  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 37 do 31 grudnia
12  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 29 do 31 grudnia
13  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 60 do 31 grudnia
14  Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51 automatyczny 73 do 31 grudnia
15  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 21 do 31 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 21 do 31 grudnia
17 Inowrocław, Mątwy automatyczny 31 do 31 grudnia
18  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 106 do 31 grudnia
19  Koniczynka, powiat toruński manualny 24 do 31 grudnia
20  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 3 do 31 grudnia


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wyniosła:

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 
 2014 rok  2015 rok  2016 rok

średnia z 3 lat 

(2014-2016)

 strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”
1  Bydgoszcz, ul. Warszawska 7 13 7 (do 31.12.) 9
 strefa PL0402 „miasto Toruń”
2 Toruń, ul. Dziewulskiego 1 3 21 1 (do 31.12.) 8
 strefa PL0403 "miasto Włocławek"
3 Włocławek ul. Chełmicka - 33 - 33
 strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”
4  Ciechocinek, ul. Tężniowa - 14 10 (do 31.12.) 12
5 Inowrocław, Mątwy - - 4 (do 31.12.) 4
6  Koniczynka, powiat toruński 23 23 9 (do 31.12.) 18
7  Zielonka, Bory Tucholskie 16 21 15 (do 31.12.) 17

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

Aktualizacja: 7 kwietnia 2017 r.  

bannerr